HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI TIẾT

1. Thanh toán tiền mặt tại nhà riêng

Quý khách có thể thanh toán số tiền trong hợp đồng mua bán tại nhà riêng sau khi đã được bàn giao sản phẩm bằng cách trực tiếp đưa tiền mặt hay chuyển khoản.

2. Thanh toán tiền mặt tại công ty

Quý khách đến công ty, vườn ươm tham quan, mua sản phẩm sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại công ty.

3. Thanh toán qua ngân hàng

3.1 Nếu Khách Hàng lấy thuế:

Chuyển qua tài khoản CÔNG TY 

3.2 Nếu khách hàng không lấy thuế: Chuyển khoản vào tài khoản:

TKS: