CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN CÂY XANH VÀ SẢN PHẨM KHÁC

Tùy theo hợp đồng mua bán cây xanh mà hai bên thống nhất phương thức và phí vận chuyển.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.