CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN CÂY XANH

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Tùy theo hợp đồng mua bán cây xanh mà hai bên thống nhất phương thức và phí vận chuyển

Vui lòng liên hệ Công ty Hoàng Lam để được tư vấn chi tiết.